DAAS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Spacerowa 49 80-330 Gdańsk
NIP: 957-08-60-164     REGON: 192928919     KRS: 0000272897

Projektowanie

        Dział projektowy firmy Daas Polska wykonuje dokumentację projektową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz automatyki i systemów zarządzania budynkiem BMS.

       Oferta firmy obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji przedinwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, aż do nadzorów nad realizacją robót. Poza kadrą zatrudnioną w firmie Daas Polska, współpracujemy z innymi specjalistami i projektantami, co pozwala na podjęcie niemal każdego wyzwania. Oferujemy również szeroko rozumiane konsultacje i doradztwo energetyczne w trakcie eksploatacji obiektów. W sferze naszych zainteresowań znajdują się zarówno małe powierzchnie jak i obiekty o dużej kubaturze.

projektowanie

Nasze doświadczenie w projektowaniu obejmuje:

 • Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne;
 • Budynki hotelowe;
 • Budynki biurowe i administracyjne;
 • Budynki szkolne, uczelnie;
 • Centra handlowo-usługowe;
 • Budynki przemysłowe i produkcyjne;

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Analizy i koncepcje przedinwestycyjne
 • Dokumentacje projektowe:
  • Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
  • Instalacje wodno-kanalizacyjne
  • Instalacje przeciwpożarowe
  • Instalacje gazowe
  • Instalacje wentylacji i klimatyzacji
  • Instalacje chłodnicze
  • Automatyka i systemy BMS
  • Węzły ciepłownicze
  • Kotłownie
  • Hydrofornie
  • Sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
  • Sieci i przyłącza ciepłownicze
  • Sieci i przyłącza gazowe
  • Odnawialne źródła energii
  • Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót
 • Nadzory autorskie i inwestorskie
 • Konsultacje i doradztwo energetyczne

        Gwarantujemy najwyższy poziom wykonania zleconych nam prac. Wszystkie wykonywane przez nas dokumentacje posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie techniczne oraz są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

W celu nawiązania współpracy, zapraszamy do kontaktu z Działem Projektowym:

Adriana Adamowicz
Dział Projektowy
e-mail: adriana.adamowicz@daas.pl
Tel. 58 522 95 14 wew. 37

Realizacja: Pixlab.pl