Realizowane przez oddział warszawski

Powrót

Oddział firmy DAAS POLSKA w Warszawie obecnie realizuje dla firmy SKANSKA S.A. prace na UKSW oraz w „Parku Ostrobramska” w Warszawie, natomiast dla firmy AGMAR Marek Piotrowski – wielorodzinny budynek mieszkaniowy „Aluzyjna”.

Oddział firmy DAAS POLSKA w Warszawie współpracuje z generalnym wykonawcą, firmą SKANSKA S.A. przy budowie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz obiektu mieszkaniowego „Park Ostrobramska” , który jest pierwszym osiedlem mieszkaniowym Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o. w Warszawie.

Oprócz tego realizowane są prace na „Osiedlu Aluzyjna” dla firmy Agmar Marek Piotrowski. Osiedle to, w którym zaplanowane są 2 obiekty wielorodzinne jest zlokalizowane na warszawskim Tarchominie.