Informacja o przekształceniu spółki komandytowej DAAS POLSKA

Powrót

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 maja 2023 roku został zakończony, wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, proces przekształcenia spółki komandytowej pod dotychczasową nazwą DAAS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w spółkę pod nazwą DAAS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Informujemy, że wskutek przekształcenia, w dniu 11 maja 2023 roku (Dzień Przekształcenia) zmianie uległa forma prawna firmy, nazwa oraz Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0001033465). Inne dane spółki tj. adres siedziby, numery NIP i REGON, numery kont bankowych pozostają bez zmian.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

DAAS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Spacerowa 49, 80-330 Gdańsk
NIP: 9570860164
REGON: 192928919
KRS: 0001033465

Dodatkowo informujemy, że wskutek przekształcenia firmie DAAS POLSKA Sp. z o.o., przysługują, wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej tj. DAAS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.