Ken Center

Powrót

Ken Center

Warszawa

Zleceniodawca
CFE Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja
Warszawa, ul. Ciszewskiego
Termin realizacji
2009
Powierzchnia
6 000 m2
Zakres wykonanych prac:
  • WENTYLACJA MECHANICZNA
  • SYSTEM AUTOMATYKI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
  • CENTRALNE OGRZEWANIE I CIEPŁO TECHNOLOGICZNE
  • INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
  • KOTŁOWNIA GAZOWA
  • WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ZE STACJĄ REDUKCYJNO-POMIAROWĄ